Kampania wczesnej diagnozy

ALK Positive UK, EGFR Positive UK oraz Fundacja Ruth Strauss wspólnie opracowały kampanię nakłaniającą lekarzy rodzinnych i innych pracowników podstawowej opieki zdrowotnej do działania w przypadku objawów raka płuc, niezależnie od historii palenia.

Rak płuc u osób nigdy nie palących jest ósmą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z płucami z większą liczbą zgonów niż rak jajnika, rak szyjki macicy czy białaczka.

W kampanii bierze udział dziewięciu pacjentów, w tym czterech z naszej Grupy Wsparcia Pozytywnego ALK.  Ośmiu pacjentów nigdy nie pali, a dziewiąty pali okazjonalnie.  Wszystkie zostały zdiagnozowane na IV etapie – za późno na leczenie.

Pic 1.jpg
Pic 5.jpg
Pic 2.jpg
Pic 6.jpg
Pic 3.jpg
Pic 7.jpg
Pic 4.jpg
Pic 8.jpg

Kampania wspierana jest:

Brytyjska Grupa Onkologii Klatki Piersiowej

Zespół zadaniowy ds. zdrowia płuc

Wsparcie dla raka Macmillana

Wiodący konsultanci ds. układu oddechowego

Brytyjska Fundacja Płuc

Bramka C

Towarzystwo Podstawowej Opieki Oddechowej

Wiodący onkolodzy klatki piersiowej

Prof. Sanjay Popat

Konsultant onkolog klatki piersiowej, Royal Marsden Hospital

„Cieszę się, że ruszyła ta kampania.  Widzę zbyt wielu pacjentów, którzy nigdy nie palili, z nowotworami w późnym stadium. Ważne jest, abyśmy podnieśli świadomość wszystkich pracowników służby zdrowia, że osoby, które nigdy nie paliły, również mogą zachorować na raka płuc”. 

Dr Anthony Cunliffe

Główny doradca GP ds. wsparcia Macmillan Cancer

„Dla lekarzy podstawowej opieki jest tak ważne, że rozważamy możliwość rozpoznania raka płuc u pacjentów, nawet jeśli nigdy nie palili”.

Dr Sam Hare

Konsultant radiolog i ekspert Brytyjskiego Towarzystwa Obrazowania Klatki Piersiowej

„Konieczne jest zachowanie czujności na możliwość wystąpienia raka płuc u osób nigdy nie palących, zwłaszcza gruczolakoraka, który może wystąpić z powodu mutacji genetycznych.  Wczesna diagnoza za pomocą obrazowania, takiego jak CXR i tomografia komputerowa z niską dawką, ma kluczowe znaczenie dla dobrych wyników i wyleczenia”.

picccc.jpg

Opiekun online

3 maja 2021

Press pic.jpg

Komunikat prasowy